Waarom

The Shewhart

Company?

Van verwondering...

Organisaties geven veel geld uit aan strategieontwikkeling, cultuurverandering, trainingen, dashboards. Waarom weten ze vaak niet wat de investering concreet oplevert?
Organisaties investeren omdat ze beter willen presteren. Waarom maken de meeste vooraf geen berekening van wat de investering moet opleveren aan kostenvermindering en verhoging van omzet en winst?
Wij, Mike Heijstee en Raymond Nagel, hebben 20 jaar bij verschillende adviesbureaus gewerkt. Het zijn deze vragen die we ons zelf regelmatig hebben gesteld. En eigenlijk waren wij altijd verwonderd dat onze klant ons die vragen niet stelde. ‘Interessante training, Mike. Maar gaan mijn medewerkers nu beter presteren bij klanten?’ of ‘Mooie job Raymond, maar ga ik nu meer winst maken?’
Wij vinden dat dit de essentiële vragen zijn die voorop horen te staan bij beslissingen over investeringen. Want als je niet weet wat een investering oplevert, als je niet weet wat de investering bijdraagt aan betere prestaties, lagere kosten, meer omzet en winst, waarom geef je het geld dan uit?

... naar actie ...

Weet wat het rendement is van je investeringen en voorkom zo kapitaalvernietiging; op basis van deze uitgangspunten hebben wij daarom ons eigen CPR-managementmodel ontwikkeld. Hierin staat C voor CONTEXT, de P voor PERFORMANCE en de R voor RESULTS.
Het CPR-model is ontwikkeld op basis van bewezen managementmodellen en wetenschappelijke inzichten van McKinsey, Kübler-Ross, Kahneman, Homan, Graves, Bateson, Crawford, Lencioni, Lean 6 sigma, Agile, Tracy & Wiertsema, Activity Based Costing. En Walter Shewhart. Ons CPR-model helpt ons om vraagstukken in samenhang te analyseren en oplossingen te creëren, te implementeren en te borgen.

... naar The Shewhart Company

Om hem te eren laten we zijn naam
voortleven in ons bureau:
The Shewhart Company.
Belangrijkste inspiratiebron voor ons model is Walter Shewhart (1891-1967). Hij was een Amerikaanse natuurkundige, ingenieur en statisticus en verbonden aan de Universiteiten van Illinois en later Berkeley, California. Shewhart geldt als de grondlegger van de statistische kwaliteitscontrole, waarvoor hij de Shewhart-cirkel ontwikkelde. De Shewhart-cirkel is vooral dankzij het werk van William Deming bekend geworden als PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act), het iteratieve 4-stappen managementmodel voor continue verbetering. Hoewel Deming zelf vaak wordt beschouwd als grondlegger van de moderne kwaliteitscontrole, verwees hij in zijn werk zelf altijd naar de Shewhart-cirkel.
Om hem te eren laten we zijn naam
voortleven in ons bureau:
The Shewhart Company.