Uw vraag...

Als CEO, DGA of leidinggevenden heeft u plannen, doelstellingen, ambities en dromen. Zowel commercieel als operationeel. Bijvoorbeeld hogere omzet, lagere kosten, meer winst, hogere productiviteit, kortere doorlooptijden, hogere medewerkers- en klanttevredenheid.

...Onze belofte

Wij helpen u om die te bereiken.
Niet in adviezen, maar als belofte. Concreet.

Onze meerwaarde...

Onze meerwaarde zit in 3 essentiële punten:
Prestaties
We zeggen precies wat we doen, wat het kost en oplevert.

1

Euro's
We laten zien: aanpassing X
kost u Y en levert u Z op.

2

Gegarandeerd rendement
We doen dat op basis van een variabele, resultaatafhankelijke beloning

3

…Uw rendement

U wint daarom altijd.
Want wij verdienen onze kosten terug.

Altijd. Gegarandeerd.

Hoe doen
wij dat?

Onze bril...

Onze inspiratiebron, onze bril om te kijken naar vraagstukken, is Walter Shewhart, grondlegger van de statistische kwaliteitscontrole en naamgever van ons bureau.
Onze primaire focus is gericht op:
  • Context – uw huidige interne en externe omgeving, incl. strategie
  • Performance – de juiste dingen effectief en efficiënt doen
  • Results – wat we met elkaar willen bereiken

...ons managementmodel...

Deze C, P en R zijn de basisprincipes van ons CPR-managementmodel. Dit model omvat 4 fasen, rond de sleutel van uw succes – de business case:
1. Bewustwording + analyse (structuur, vaardigheden, gedrag). Duur: 3-5 weken
2. Ontwerp (structuur, vaardigheden, gedrag). Duur: 6-8 weken
RESULTAAT 1. EN 2.: Business case, met o.a. planning, rendementen, snelheid van de winst.
3. Implementatie. Duur: 4-6 maanden
4. Borging (onderhoud). Duur: 6-8 maanden

Voeg je koptekst hier toe

...in onze samenwerking...

Cruciaal is de benadering op:
Twee niveaus

- Leidinggevenden (sturend niveau)
- Medewerkers (uitvoerend niveau)

Drie aandachtsgebieden

- Structuur
- Vaardigheden
- Gedrag

En natuurlijk in afstemming met strategie, het commerciële, financiële en operationele beleid, de keten met relevante bedrijfsprocessen, afdelingen en onderdelen.

...Naar uw resultaat

Dit model is uw en ons kompas. Hiermee berekenen we op alle terreinen en in alle fasen de kosten en opbrengsten van elke stap en verandering. Zowel op het moment, als in de toekomst.

...Uw gegarandeerde succes

U hebt nauwkeurig inzicht in voortgang, resultaten en rendement.
Altijd. Op alle terreinen. Uitgedrukt in euro’s.
Ook weet u wat iedere stap u oplevert, en wanneer.

Bel ons voor een kennismakingsgesprek

Nieuwsgierig naar hoe ook u uw ambities en doelstellingen kunt realiseren. Altijd. Gegarandeerd?
Lees de ervaringen van CEO’s, DGA’s en leidinggevende van andere bedrijven. Of bel ons voor een kennismakingsgesprek.