Case: Klant beter bedienen

Resultaat: Explosieve omzet bij nieuwe klanten

Leren samenwerken om de klant beter te kunnen bedienen

Situatie: stagnerende afdeling in veranderende markt

 • Bankafdeling Grootzakelijk bedient ondernemingen en organisaties met een omzet tussen 20 en 200 miljoen euro.
 • Sterk in losse silo’s verdeelde salesorganisatie
 • Lange doorlooptijden offertes en veel intern gerichte activiteiten
 • Grote ambities op het gebied van omzetgroei en margebijdrage
 • Er is een transitie gepland waarbij Agile Way of Working wordt geïntroduceerd en een belangrijke focus komt op innovatie bij bestaande en nieuwe klanten

Probleem: Stagnerende omzet met te lage marges

 • Sterke concurrentie in bestaande markt met te lage omzet/marges
 • Commercie betekent voornamelijk het bezoeken van bestaande klanten en het maken van veel prijs gedreven offertes met een lage conversie
 • Afdelingen werken als silo’s.
 • Veel intern gerichte activiteiten.
 • Weinig samenwerking.

Oplossing: Verbeteren structuur, vaardigheid én mindset

 • Realiseren van een gedragen agile sales platform en een salesgedreven cultuur, waarbij persoonlijke en teamontwikkeling (elkaar helpen en uitdagen) centraal staat
 • Intensieve begeleiding en coaching bij het toepassen van een Agile Sales Way of Work

Resultaat: Explosieve omzet bij nieuwe klanten

 • Pro-actieve agile multi-disciplinaire sales teams prioriteren en ontwikkelen nieuwe klant relaties
 • Sterke verhoging van de conversieratio door verbeterd begrip van situatie en behoeften klant. Daardoor verkopen van bredere oplossingen
 • Toename omzet bij zowel nieuwe als bestaande klanten
 • ROI project: > 300%